9. duben 2023 - Průlom – klimatická žaloba uspěla ve Štrasburku

Sdružení tzv. Klimatických seniorek (Verein KlimaSeniorinnen, aktuálně více než 2000 členek!) ze Švýcarska uspělo u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku se svojí klimatickou žalobou proti Švýcarsku, které viní, že svou nedostatečnou reakcí na klimatickou změnu způsobuje žalobkyním újmu na zdraví a kvalitě života. Je to poprvé, kdy ESLP klimatické žalobě vyhověl, shledal porušení článku 6 a 8 Evropské úmluvy (právo na spravedlivý proces a právo na ochranu soukromého života) a přiznal žalobkyním zadostiučení a náklady řízení ve výši 80.000 EUR. Další dva klimatické případy ESLP odmítl z procesních důvodů. Případ Duarte Agostinho a ostatní proti Portugalsku a 32 státům byl odmítnut pro nevyčerpání domácích opravných prostředků a vyloučení extrateritoriální působnosti vůči jiným státům než Portugalsku. Případ Careme proti Francii byl také odmítnut z procesních důvodů - žadateli nebyl přiznán status oběti porušení práv dle Evropské úmluvy. Celý text rozsudku je dostupný zde: https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2024/04/CASE-OF-VEREIN-KLIMASENIORINNEN-SCHWEIZ-AND-OTHERS-v.-SWITZERLAND.pdf

20. březen 2023 - Další varování stovek expertů – Planeta Země pravděpodobně překročí kritický práh globálního oteplování během příští dekády, pokud nebudou provedeny drastické změny, uvedla hlavní zpráva OSN dne 20.3.2023. Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, sboru expertů svolaných Organizací spojených národů, říká, že je stále možné udržet globální oteplování na relativně bezpečné úrovni, ale bude to vyžadovat globální spolupráci, miliardy dolarů a velké změny. Místo toho jsme jako populace Země v loňském roce opět překonali rekord ve vypouštění emisí CO2. 

Březen 2023 - Rekordně dlouhé větrné smrště v jihovýchodní Africe zřejmě překonají dosavadní rekord 31 dní. Po desetiletí nebyl v oblasti takto silný cyklón (Freddy). Řádí zejména v Mozambiku a na Madagaskaru. Zatím 21 obětí, jen v Mozambiku 9900 lidí mimo své domovy, více než 21 tisíc zničených domů, 1,75 milionu lidí v potencionálním ohrožení. Česko vesele dál pálí uhlí a politici "bojují" za spalovací motory na věčné časy.

Březen 2023 - Niger - klimatická změna v akci. Za posledních 20 let - 9 období sucha, 5x povodně. Aktuálně čelí obyvatelé Nigeru kombinaci klimatických šoků, násilí a vysokých cen potravin, takže cca 2 milióny lidí nemá od léta 2022 přístup k pravidelné stravě. Emigrace může být pro řadu lidí v Nigeru jedinou nadějí na důstojný život. Zdroj: www.reliefweb.int 

Vytvořte si webové stránky zdarma!